Historie

Kynologický klub Martínkov byl založen 1. října 1997 a činnost zahájil na pronajatém pozemku v obci Domamil. Na pravidelné výcvikové dny dojížděli zájemci z Martínkova, Lesonic a Moravských Budějovic.

 

Vzhledem k neustále vzrůstajícímu počtu členů, který překročil dvacítku, bylo nezbytně nutné nalézt větší prostor pro cvičiště. Ten se podařilo na jaře roku 1998 získat po dohodě s chovateli drobného zvířectva v Martínkově. Chovatelé nám dali k dispozici

 

svoji klubovnu s přáním, abychom společnými silami opravili její zatékající střechu a provedli řadu dalších oprav, které by chátrající budovu uvedly zpět do provozního stavu. Po tříleté práci v Martínkově jsme k 1.1.2001 obrželi výpověď smlouvy o užívání pozemku pro výcvik v Martínkově.

Náš nynější klub – Kynologický klub Moravské Budějovice – vznikl 15. prosince 2002 sloučením kynologů z Mor. Budějovic a Martínkova. Nové kynologické cvičiště budujeme v bývalé části zrušených krnčických kasáren. Na silvestra 2003 jsme oficiálně zahájili činnost posezením a soutěží se psy.

Výcvik obran

Pořádáme různé akce jako dětské dny, ukázky výcviku, kynologické soutěže, svod německých ovčáků. V současné době – jaro 2022 – má náš klub kolem 30 členů. Kromě výcviku pracovních plemen se věnujeme také agility a všestranné výchově psa.