Naši psi
PES S PP ČI BEZ ??? TESTY PSÍ PERLIČKY
 

Testy

Jaké má váš pes IQ? Bude štěně vhodné na výcvik? Jak moc se vám nový pes dokáže přizpůsobit a jak se bude v budoucnu chovat? Nabízíme vám několik možností, jak otestovat Vašeho psího miláčka.
Ať už dopadnou testy jakkoliv, nezapoměňte, že každá zkouška je jen hra :-). Ve skutečnosti i méně inteligentní psi mohou být výborní společníci a pracovní pomocníci. Záleží jen na Vás, jak si psa vychováte!

CIQ test (Canine Intelligence Test) - IQ test pro psy
Test psí osobnosti s ohledem na poslušnost

CIQ test (Canine Intelligence Test) - IQ test pro psy

Jedotlivé složky testu inteligence jsou jednoduché a nenáročné na přípravu. Provádění cviků je nezávislé, můžeme je provádět v libovolném pořadí kromě testu 7. a 8. - ty je třeba absolvovat po sobě. Není vhodné provádět všechno v jednom dni (cviky vyžadují pamlsky - pes jimi může být pak už přesycen).

Pomůcky:
dostatek lákavých pamlsků, stopky, prázdná plechovka, osuška (deka), menší ručník (hadr), prkno a cihly, případně obojek, vodítko a pomocník, pokud pes nezvládne na povel zůstat sedět sám.
Pes nesmí být mladší jak jeden rok, test by měla provádět osoba, kterou pes dobře zná (člen rodiny), v prostředí, které je známé - nejlépe doma. Doporučujeme cviky neopakovat a hodnotit hned první pokus.

 

Test 1 - Schopnost učení vhledem (pozorování)
Vyberte si denní dobu, kdy obyčejně nechodíte se psem na procházku. Když se na vás pes zadívá, vezměte kabát, vodítko a pak se zastavte, aniž byste se hnuli ke dveřím.

5 bodů - pes se rozběhne ke dveřím nebo běží přímo k vám, projevuje zájem, chová se vzrušeně
4 body - pes přijde v očekávání vycházky až když se pohnete ke dveřím
3 body - pes přijde ke dveřím až když děláte hluk s klikou u dveří
2 body - pes při předchozích činnostech projevil zájem, ale nešel ke dveřím
1 bod - pes ani neprojevil zájem
 

Test 2 - řešení problému

Nejprve psu ukažte pamlsek a nechte mu ho očichat. Položte ho nenápadně na podlahu a překryjte prázdnou plechovkou. Zmáčkněte stopky a pozvbuďte psa, aby hledal.

5 bodů - pes odstrčí plechovku a vezme si pamlsek do 5 sekund
4 body - pes odstrčí plechovku a vezme si pamlsek od 5 do 15 sekund
3 body - pes odstrčí plechovku a vezme si pamlsek od 15 do 30 sekund
2 body - pes odstrčí plechovku a vezme si pamlsek od 30 do 60 sekund
1 bod - pes párkrát čichne kolem plechovky, ale do minuty pamlsek neobjeví
0 bodů - pes nejeví zájem a pamlsek neobjeví

 

Test 3 - pozornost a prostorová orientace

Když je pes venku, přestavte v pro psa známé místnosti nábytek (posunout křesla, přidat stůl, ...). V místnosti změňte obvyklé rozmístění minimálne pěti věcí. Potom zaveďte psa do místnosti a sledujte se stopkami jeho počínání.

5 bodů - pes si uvědomí rozdíly do 15 sekund, začne prozkoumávat a očichávat
4 body - pes si uvědomí rozdíly od 15 do 30 sekund, začne prozkoumávat a očichávat
3 body - pes si uvědomí rozdíly od 30 do 60 sekund, začne prozkoumávat a očichávat
2 body - pes se obezřetně rozhlíží, ale nepokouší se prozkoumat změny
1 bod - mine více jak 1 minuta a pes se nezajímá o změny

 

Test 4 - řešení problému

V době přiměřené aktivity psa mu nechte očichat větší osušku. Potom rychle, ale plynule přehoďte psovi osušku přes hlavu tak, aby hlava i plece byly úplně překryty. Stopujte čas.

5 bodů - pes se osušky zbaví do 15 sekund
4 body - pes se osušky zbaví od 15 do 30 sekund
3 body - pes se osušky zbaví od 30 do 60 sekund
2 body - pes se osušky zbaví za 1-2 minuty
1 bod - pes se snaží, ale neosvobodí se ani do 2 minut

 

Test 5- sociální učení

Vyberte si okamžik, kdy pes sedí asi 3 metry od vás, ne však tehdy, když jste mu nařídili sednout. Dívejte se mu soustředěně do obličeje. Když se na vás pes podívá, počítejte potichu do tří a pak se široce usmějte.

5 bodů - pes přiběhne k vám a vrtí ocasem
4 body - pes přijde pomalu k vám a nevrtí ocasem
3 body - pes vstane, ale nejde k vám
2 body - pes odběhne jinam
1 bod - pes nijak nereaguje

 

Test 6 - řešení problému

Ukažte psovi oblíbenou lahůdku. Nechte mu ji očichat asi 5 sekund. Když je pes dostatečně vzrušen, dejte pamlsek na podlahu, a když se pes dívá, hoďte přes něj ručník. Spusťte stopky a povzbuzujte psa, aby hledal návnadu.

5 bodů - pes najde pamlsek do 15 sekund
4 body - pes najde pamlsek od 15 do 30 sekund
3 body - pes najde pamlsek od 30 do 60 sekund
2 body - pes najde pamlsek do 2 minut
0 bodů - pes nedokáže pamlsek najít

 

Test 7 - krátkodobá paměť

Posaďte psa doprostřed místnoti. Ukažte psovi kousek potravy, která nemá výrazný pach. Pes musí čekat uprostřed místnosti a vy zanesete pamlsek do kouta, ale tak, aby na vás po celou dobu pes viděl. (Psa může držet pomocník.) Vyveďte psa z místnosti - do 15 sekund se však vraťte zpět. Pusťte psa a sledujte stopky.

5 bodů - pes jde přímo k návnadě
4 body - pes systematicky čichá kolem a pamlsek najde
3 body - pes hledá naslepo, ale pamlsek najde do 45 sekund
2 body - pes hledá naslepo a najde pamlsek do 55 sekund
1 bod - pes nedokáže pamlsek najít

 

Test 8 - dlouhodobá paměť

Test následuje bezprostředně po testu 7. Posaďte psa doprostřed místnoti. Ukažte psovi kousek potravy, která nemá výrazný pach. Pes musí čekat uprostřed místnosti a vy zanesete pamlsek do kouta, ale tak, aby na vás po celou dobu pes viděl. Dejte pamlsek na jiné místo, než v předchozím testu. Vyveďte psa z místnosti - po 5 minutách se vraťte zpět. Pusťte psa a sledujte stopky.

5 bodů - pes jde přímo k návnadě
4 body - pes jde nejprve do kouta, kde byla předchozí návnada a potom rychle na správné místo
3 body - pes systematicky očichává kraje místnosti, pamlsek najde
2 body - pes hledá naslepo a najde pamlsek do 45 sekund
1 bod - pes hledá naslepo a najde pamlsek do 55 sekund
0 bodů - pes hledá naslepo a pamlsek nenajde

 

Test 9 - řešení problémů a manipulace s věcmi

Potřebujete vytvořit nízký stolek. Položte 2 cihly cca 40 cm od sebe a přes ně prkno. Dostatečně zatižte dalšími cihlami svrchu. Důležité je, aby se pod stolek nevešla psí hlava, ale mohl tam prostrčit tlapku. (Je možné použít pohovku, křeslo a dát pamlsek pod ně.) Ujistěte se, že vás pes pozoruje - ukažte mu pamlsek a návnadu uložte pod konstrukci nebo křeslo. Spusťte stopky a sledujte psa.

5 bodů - pes použije tlapku a dokáže pamlsek získat do 60 sekund
4 body - pes použije tlapku a dokáže pamlsek získat do 3 minut
3 body - pes používá pouze čenich a návnadu nevytahne, nebo se mu to nepodaří tlapkou do 3 minut
2 body - pes nepoužije tlapku a pouze čichá, a přesto se pamlsek podaří získat
1 bod - do 3 minut nijak pamlsek nezíská

 

Test 10 - chápání lidské řeči

Psa na vodítku usaďte asi 3 metry od sebe. Hlasem, jakým obvykle přivoláváte zavolejte "lednička".

3 body - pes na zavolání bude reagovat a přijde
Pes nereaguje - zavolejte stejným tónem "kino".
2 body - pes na zavolání bude reagovat a přijde
Pes nereaguje - zavolejte ho jménem a povelem "ke mně".
5 bodů - pes na zavolání bude reagovat a přijde
1 bod - pes nereaguje

 

Test 11 - proces učení

Je potřeba použít povel, který pes nikdy neslyšel a nezná ho a je netypický. Např. "čelem" - povel pro psa sedícího u nohy, aby udělal krok vpřed, otočil se tváří k vám a sedl si s čenichem u vašich kolen.
Je důležité přesně dodržet návod, počet opakování a sled pohybů při nácviku. Začněte tím, že psa posadíte k noze.
Provedení 1-3
Začněte tím, že dáte jasným hlasem povel "čelem" a doprovodíte jej gestem ruky, kterou se lehce plácnete nad koleno. Nyní umístíme psa do správné pozice - tj. uděláme krok pravou nohou vpřed, škubnete vodítkem, aby pes udělal krok nebo dva vpřed. Pak dejte pravou nohu zpět a tahem vodítka veďte psa ve směru hodinových ručiček před sebe. Když se pes dostane před vás, přimějte ho, aby sedl a okamžitě odměňte. Potom vraťe psa zpátky k noze a opakujte cvik podruhé a potřetí.
Provedení 4-5
Opakujte postup 1-3, pouze po vyslovení povelu udělejte vteřinouvou pauzu a a při napomáhání pohybu vpřed omezte na minimum pohyb pravé nohy.
Provedení 6
Toto už je zkušební. Dejte psovi povel, ale fyzicky mu už nepomáhejte.

5 bodů - pes úkol splní
Pes úkol nesplní - pokračujte v pokusech.
3 body - pes úkol splní bez ohledu na přesnost a směr bez vaší pomoci
2 body - pes vás pouze obejde
1 bod - pes vstane
0 bodů - pes zůstane sedět

 

Test 12 - řešení obtížných problémů

Potřebujeme dostatečně velký kus lepenky. Vyřízněte v lepence kolmou štěrbinu širokou asi 8 cm - začíná pár cm pod vrcholem a končí několik cm u podlahy. Nyní přilepte lepenku ke dvěma židlím - štěrbina je mezi židlemi. Před bariéru postavte psa a ukažte mu štěrbinou pamlsek a položte jej tak, aby na něj mohl dosáhnout tlapkou. (Nemůže ji však vyndat, štěrbina není proříznutá až k zemi). Pomocník vypustí psa. Lákejte ho a povzbuzujte, aby hledal pamlsek.

5 bodů - pes obejde bariéru a najde pamlsek do 15 sekund
4 body - pes obejde bariéru a najde pamlsek od 15 do 30 sekund
3 body - pes obejde bariéru a najde pamlsek od 30 do 60 sekund
2 body - pes do minuty nenajde návnadu - přestaňte ho povzbuzovat, pes najde návnadu do 2 minut
1 bod - pes se snaží získat pamlsek tlapkou
0 bodů - pes neuspěje do 2 minut

 
Výsledky CIQ
Skóre 54 a více
- psa hodnotíme jako vynikajícího, pes s takouvou inteligencí je velmi vzácný (méně jak 5 %)
Skóre 48 - 53
- vynikající pes velmi vysoké inteligence
Skóre 42 - 47
- inteligentní pes přesahující průměr, schopný řešit všechny úkoly, které pro typického psa padají v úvahu
Skóre 30 - 41
- průměrně inteligentní pes, v některých ohledech může dosahovat překvapivě dobrých výsledků, v jiných ohledech jeho výkon nenadchne
Skóre 24 - 29
- podprůměrný pes, ačkoliv se v některých případech může zdát, že jedná chytře, většinou se s ním musí tvrdě pracovat, aby pochopil, co se od něj žádá
Skóre 18 - 23
- mezní inteligence psa, psi se těžko adaptují, ovšem za určitých okolností v nenáročném prostředí, mohou pracovat uspokojujícím způsobem
Skóre 0 - 18
- s takovým psem je neobyčejně těžké žít
 
Upraveno podle: Coren, Stanley: INTELIGENCE PSŮ: Průvodce myšlením, emocemi a vnitřním životem našich psích přátel, překlad Helena Kholová, CSc. a David Buchtela, 1. vydání Praha, ROBOT 1997, ISBN 80-902061-0-7

OPT Test psí osobnosti s ohledem na poslušnost

Tento druh zkoušky je nejprůkaznější zejména u mladých psů. U štěňat se jejich osobnost projevuje už ve věku sedmi týdnů. Zkoušející by měl pro psa být cizí, psa by nemělo nic rozptylovat, neměl by být zvyklý na místo, kde se zkouška odehrává. Zkouška musí probíhat přesně, jak je uvedeno a musí být dokončena během jedné lekce (cca 20 min). Nachystejte si všechny pomůcky proto dopředu. Zkouška by měla probíhat před jídlem v době, kdy je štěně aktivní. Součástí testu je i pozorování, zda pes bude mít spíše agresivní nebo submisivní povahu. Značíme do archu vždy u každého cviku.

Pomůcky:
Stopky, kulička zmačkaného papíru (menší jak tenisák), láhev od sodovky nebo plechovka od piva - do ní uzavřete pár drobných mincí nebo kamínků, utěrka nebo hadr uvázaný na 2,5 m dlouhém provázku, deštník (nejlépe vystřelovací), kousek voňavé potravy, dva kousky méně voňavé potravy (chleba, suchary), pomocník a zkoušející, které pes nezná.
 

Test 1 - sociální přitažlivost

Test ukazuje ochotu přiblížit se k cizímu člověku. Zkoušející klečí na podlaze, pomocník přinese štěně. Položí ho asi 1 m před zkoušejícího a ten na něj zavolá. Ne jménem ani povelem ke mně.

3 body - pes přijde bezprostředně
2 body - pes přichází váhavě, skáče a okusuje zkoušejícího
1 bod - nepřijde vůbec
 
Vyskakování, oždibování jsou známky agresivity a naznačují, že později nebude pes přesně poslouchat povely. To, že nepřijde napovídá, že je bázlivý nebo málo společenský. Během zkoušky pozorujte ocas psa - nese-li ho vysoko, poznamenejte si A, je-li stažený - pište S.

 

Test 2 - sociální přitažlivost

Zkoušející se postaví blízko ke štěněti a povzbuzuje je slovy (ne jménem!) a s povzbudivým plácnutím do stehna odchází. Sledujeme chování psa.

3 body - pes ochotně následuje zkoušejícího
2 body - pes jde váhavě
1 bod - sleduje člověka, ale plete se mu pod nohy, okusuje nohy
 
Test umožňuje posoudit psí pozornost a ochotu následovat člověka - štěně považuje vedení člověka za normální situaci. Je-li během zkoušky ocas vysoko nesený, zapíšeme A, je-li stažený - píšeme S.

 

Test 3 - sociální dominance

Na počátku zkoušky zkoušející klečí na podlaze a jemně převrátí psa na hřbet, nohy psa by měly směřovat do stran. V této poloze spustí pomocník stopky - psa necháme ležen na hřbětě 30 sekund. Zkoušející vyvíjí dostatečný tlak na hrudník psa, aby ho udržel a dívá se přímo na něj (nevyžaduje se oční kontakt). Zkoušející i pomocník jsou zticha.

3 body - štěně bojuje, ale uklidní se nebo zvedne
2 body - pes nebojuje, ale má oční kontakt
1 bod - pes nebojuje, ale odvrací hlavu, nebo se zuřivě vzpírá celých 30 sekund
 
Test určuje, zda jde o psa dominantního nebo submisivního, což je konečně určující pro ochotu přijmout vedení člověka. Trvalé vzpírání označíme A, neochotu k boji - píšeme S.

 

Test 4 - sociální dominance

Zkoušející kleí a štěně je umístěno do sedu před něj. Pes hledí do očí zkoušejícího pod úhlem 45°. Jakmile pes právně sedí, zkoušející ho uhodí lehce jednou rukou od temene hlavy až k ocasu. Současně na psa klidně mluví a sklání se dopředu, aby jeho obličej byl co nejblíže ke štěněti.

3 body - pes chce olíznout obličej nebo ruku
2 body - pes se válí, líže ruku, nebo vyskakuje a škrábe
1 bod - vrčí, kouše, snaží se utéct
 
Testujeme schopnost psa zapomínat na příkoří, což je rys důležitý pro pracovní využití. Pes, který projevuje zášť nebo agresivitu, či je rozmrzelý, když je opraven či přinucen udělat něco, co nechce, se bude obtížně cvičit. Vyskakování, hrabání packou - píšeme A, převrácení na záda, útěk - píšeme S.

 

Test 5 - sociální dominance

Zkoušející se sehne ke štěněti, vytvoří spletením prstů ne ruce "kolébku". Zvedne štěně tak, aby mu visely nohy k zemi. Pomocník odměří 30 sekund.

3 body - pes je klidný, nebrání se, nebo se brání krátce
2 body - kňučí, třese se, utíká po postavení na zem
1 bod - třese se, zuřivě bojuje, vrčí
 
Test hodnotí reakci psa na ztrátu kontroly. Během života se pes ocitne v situaci, kdy je jeho pohyb omezen - př. stříhání, u veterináře, posuzování v kruhu. Prudkou obranu zanamenejte jako A, chvění a utíkání jako S. Pokud je pes příliš velký na to, abyste ho unesli, zapište dva body a S. Pokud je pes starší a velký, protáhněte mu pod břichem osušku a zvedněte ho s pomocníkem.

 

Test 6 a 7- ochota práce s člověkem

Zkoušející klečí na zemi a posadí si štěně mezi kolena hřbetem k sobě. Pohybuje před psem kuličkou zmačkaného papíru, trochu štěně škádlí a povzbuzuje slovy - chceš to, mám ti to dát? Hlas musí být hravý a vzbuzovat zájem psa o hračku. Jestliže projeví štěně zájem, zkoušející odhodí kuličku před sebe. Když štěně vyrazí za ní, zkoušející asi o půl metru couvne. Pokud štěně popírek zdvihne, zkoušející ho povzbuzuje, aby mu jej přineslo zpět. Vrátí-li se s papírkem, dostane odměnu, pokud ne, stále se snažíme upoutat pozornost. Pokračujeme ve hře - test 7.

3 body - pes se vrhne za papírem, vrátí se s papírkem nebo bez něj ke zkoušejícímu
2 body - honí papírový míček, ale nevrací se, nebo nechá míček po krátké hře být
1 bod - zvedne papír a odběhne s ním (poznačíme si S)
 
Testy přinášení jsou zvláště důležité pro psy slepecké, lovecké a pro výcvik poslušnosti. Test 7 je opakováním testu 6 i se stejným hodnocením.

 

Test 8 - citlivost na dotek

Zkoušející stiskne nejprve přední tlapku psa mezi palec a ukazovák jedné ruky nebo mezi prsty obou rukou. Pomalu zvyšuje tlak, počítá do dvanácti a zvyšuje tlak. Pozor na nehty! Zkoušející je po celou dobu klidný a nepohnutý. Potom vezme ušní boltec a postupuje obdobně. Jakmile štěně projeví bolest - odvrací se, kroutí, utíká - okamžitě tlak uvolní, štěně odmění a poplácá.

3 body - první reakce mezi 5 a 8
2 body - první reakce mezi 3 - 4 a zapsat S
2 bod - první reakce mezi 9-10 a zapsat A
1 bod - první reakce mezi 1-2 a zapsat S
1 bod - první reakce mezi 11-12 a zapsat A
 
Pes necitlivý na bolestivé podněty a naopak velmi citlivý, že se snadno vyleká nebo rozruší, se obtížněji cvičí.

 

Test 9 - reakce na zvuk

Zkoušející si posadí psa tak, aby se díval do směru, odkud přichází zvuk a po celou dobu se psa nedotýká. Pomocník stojí mimo zorné pole psa, má plechovku s mincemi. Je-li pes na místě, pomocník třikrát s plechovkou zatřese a pak strne v postoji, aby ho pes nemohl zpozorovat.

3 body - pes má zájem, rozběhne se ve směru, soustředěně poslouchá, obrací hlavu ve směru
2 body - rozpozná, odkud zvuk přichází, ale zůstane na místě a štěká - zapíšeme S
1 bod - zvuk ignoruje (běží po zvuku a štěká - zapíšeme navíc A)(pokud se hrbí, couvá, chce se schovat - zapíšeme S)
 
Lekavost na zvuk je důkazem bázlivosti psa. Pokud pes nereaguje, ukazuje to na nezájem nebo příznak hluchoty.

 

Test 10 - reakce na nové podněty

Asistent stojí stranou a drží konec šňůry, na jejímž druhém konci je uvázána utěrka. Přitahuje trhavě utěrku k sobě - sám se pohybuje stranou od štěnětě. Pomocník škubne utěrkou 5x nebo 6x a přestane.

3 body - pes pozoruje předmět, snaží se jej prozkoumat nebo jej úplně ignoruje (pak zapište S)
2 body - štěká (při zdvihnutém ocasu píšeme A, při svěšeném S)
1 bod - utěrku napadá, vrčí a kouše (zapíšeme A)
 
Pes musí pracovat a poslouchat v nejrůznějších situacích. Dobří pracovní psi nevyrostou z bázlivého nebo příliš agresivního štěněte.

 

Test 11 - reakce na povzbuzení potravou

Zkoušející drží 3 kousky vonících pamlsků v zavřené dlani, kterou dá psovi očichat, ale tak, aby se nemohl lahůdky zmocnit. Po chvůíli pěst uvolní a dovolí pamlsek sežrat. Později, když pes trenéra pozoruje, nastaví mu částečně sevřenou ruku a nabídne mu ji. Pokud pes čenichá nebo se pokouší ruku otevřít, dovolí mu návnadu sníst. Nakonec ukáže psovi jiný pamlsek. Drží návnadu mezi prsty, aby byla viditelná, přiblíží ruku k psovi a pomalu ji obrací o 360° tak, aby pes mohl ruku sledovat, ale bez slovního povzbuzování.

3 body - pes čenichá a šťouchá do ruky, sleduje ruku při otáčení
2 body - projevuje zájem o potravu, ale nepokouší se ji vzít z ruky, nesleduje ruku
1 bod - nemá zájem
 
I když je možné cvičit psa bez využití odměny, většina studií ukazuje, že psi se učí rychleji a jsou spokojenější a ochotnější k práci, pokud se využívá potravy jako odměny, zejména v prvních období učení. pokd pes štěká nebo vrčí v jakékoliv fázi, zaznamenejte si A.

 

Test 12 - stabilita psa

Během testu 11 se postaví pomocník asi 2 metry od psa a stojí v klidu s vystřelovacím deštníkem. Po zkončení testu 11 zkoušející uklidní psa a jemně otočí psa tak, aby byl mezi ním a pomocníkem. Pomocník rychým pohybem otevře deštník a pustí ho na zem. Pak zůstane opět klidně stát.

3 body - pes reaguje, ale zůstane klidný, nevzrušuje se, po chvíli začne zkoumat deštník
2 body - zůstane stát, štěká, ale nepokouší se deštník prozkoumat (zapište A)
- pokouší se schovat, utéct, ale po povzbuzení slovy jde deštník prozkoumat (zapište S)
1 bod - nereaguje nebo je agresivní a útočí na deštník (pak zapiště A)
- snaží se utéct, nevrátí se ani po povzbuzení (zapiště S)
 
Hodnotíme důvěřivost psa a způsob jeho reakce.

 
Výsledky OPT
Skóre 34 - 36
Pes nejvhodnější k výcviku poslušnosti. Pokud má více A než S je aktivní a pružný a bude dobře snášet vedení člověka a snadno se přizpůsobí novým situacím. Má pevné nervy, dostatečnou sebedůvěru a ve většině situací se chová rozumně. Má výborné vyhlídky při pracovním uplatnění. Pokud má však více jak 8 A je nutný důslednější výcvik, aby se přizpůsobil a vyvaroval nepřístojností.
Má-li pes více S než A, může to být ideální pes pro výcvik poslušnosti. Pes, který zdálnivě rozumí každému slovu a snaží se vám vyhovět. Je poněkud klidnější a ne tak samostatný. Jinak má všechny vlastnosti dobrého pracovního psa i domácího mazlíčka.
Skóre 29 - 33
I pes s tímto výsledkem se může stát dobrým pracovním psem a je úspěšný v soutěžích poslušnosti. Úspěch však závisí na tom, jak se se psem zachází. Pes s více A se snaží být dominantní. Vyžaduje pevnou ruku a nikdy mu nesmíme dovolit, aby se cítil jako vůdce smečky. Od majitele vyžaduje pevnou vůli. Psi s převahou S postrádají sebevědomí. Tento pes vyžaduje při výcviku daleko jemnější ruku a soustu ocenění a odměn. Nebudete-li s ním zacházet příliš tvrdě, můžete z něj vychovat výborného pracovního, velmi poslušného psa. Bývá to skutečně vynikající rodinný pes.
Skóre 19 - 28
Tento pes se hodí hlavně pro zkušené psovody. Jestliže je správně veden, může se stát dobrým pracovním a poslušným psem. Při špatném výcviku jsou s ním potíže. Pokud má pes více A, je to dominantní, často útočný pes. Pes této kategorie může být přizpůsobivý a vynikající osobnost, ale vždy má velkou snahu získat vedoucí postavení. Bývá příliš aktivní pro starší majitele a nehodí se ani do rodiny s dětmi.
Pes s převahou S se přizpůsobuje lépe. Takový pes je mimořádně podrobivý. Vyžaduje naopak velmi zvláštní zacházení, aby si upevnil sebedůvěru a mohl dobře pracovat mimo dům. Ačkoliv se naučí poslouchat všem povelům, pracuje lépe ve známém prostředí. Často bývá však znepokojen a trvá dlouho, než si zvykne na nové lidi a okolí. Je nesoustředěný, když je mimo známé okolí, zejména je-li vystaven hluku. Ve vztahu k dětem je zcela spolehlivý. Hodí se pro klidný usedlý život, ne pro zmatek a ruch na soutěžích.
Skóre 12 - 18
Psi s tímto počtem bodů jsou problematičtí. Vyžadují zkušeného psovoda a spoustu práce. Pokud má pes více A, je mimořádně dominantní a se sklonem k silné agresivitě. Nikdy se nechce důsledně podřídit, neustále bojuje o vůdčí postavení. Naprosto se nehodí do domácnosti k dětem. Může se stát úspěšným hlídacím nebo strážním psem. Pro normální výcvik je příliš útočný.
Pes s převahou S může mít různé osobnostní profily. Mohou sem patřit psi nezávislí, kteří nemají zájem o lidi a nesnáší mazlení a laskání. S takovými psy je obtížné pracovat a navázat vztah nebo je vychovat jako přijatelného domácího mazlíčka. (Např. husky - mají schopnost pracovat zcela nezávisle.) Mají daleko volnější vztah k pánovi. Jiný profil mají psi lekaví, těkaví nebo plaší. Snadno se znepokojí a může trvat velmi dlouho, než se uklidní. Pokud je něco vyděsí, pamatují si to do konce života. Má-li takový pes 8 a více S, může propadat panice a může kousat ze strachu. Tito psi se nedají dobře cvičit, ale mohou se stát přijatelnými mazlíčky v klidném domově, kde se na ně nekladou velké nároky.
 
Upraveno podle: Coren, Stanley: INTELIGENCE PSŮ: Průvodce myšlením, emocemi a vnitřním životem našich psích přátel, překlad Helena Kholová, CSc. a David Buchtela, 1. vydání Praha, ROBOT 1997, ISBN 80-902061-0-7


Webmaster:© MS 2006-2017